23 Haziran 2017 Cuma

Toptancılık yapmak

Toptancılık ve perakendecilik kar marjı yüksek olan iş grupları arasındadır.

25 Temmuz 2013 Perşembe 22:30
Toptancılık yapmak

 TOPTANCILIK


Toptancılık, mal ve hizmetlerin diğer işletmelere ve diğer örgütlere tekrar satmak, üretimde kullanmak veya örgütsel çalışmalarını sürdürmek üzere satışı ile ilgili tüm faaliyetleri kapsar.1 Toptancılar, tekrar satmak için büyük miktarlarda mal satın alarak bunları depolarlar ve daha küçük partiler halinde perakendecilere satarlar.2

Toptancının Fonksiyonları

Toptancılar ilk olarak üreticilere önemli katkılarda bulunurlar. Toptancılar en başta üreticinin ürettiği malları onların ellerinden alarak perakendecilere ulaştırırken onları daha fazla üretmeleri için teşvik etmiş olurlar. Bu aynı zamanda üretici işletmenin finansal açıdan desteklenmesi anl..... da gelir. Böylece üretici işletme riskinin bir kısmını toptancıya devretmiş olur. Satış yapma konusundaki tecrübelerini kullanarak satış yaparken aynı zamanda üretici işletmenin esas işinden uzaklaşmasının önüne geçilmiş olur. 

Toptancılar, perakendecilere de önemli katkılarda bulunurlar. Perakendeciler toptancılara oranla daha küçük miktarlarda ve daha sık olarak mal satın alırlar. Çünkü perakendecilikte sergileme depolamadan daha önemlidir. Toptancılar depolama işlevini perakendecilerden alarak daha sık olarak rafların yenilenmesini sağlamış olurlar. Toptancılar perakendecilere kredili satış yaparak onlara finansal açıdan yardım etmiş olurlar. Özellikle raf devir hızı yüksek olan mallarda perakendeciler bu mallara hiç işletme sermayesi ayırmadan ödemenin vadesinden önce malın karını da ekledikten sonra paraya dönüştürebilmektedir.

Toptancı Türleri

Toptancılar dağıtım kanalı üzerinde akışına yardımcı oldukları malların nitelikleri gördükleri işlev ve sağladıkları faydalar açısından değişik adlarla anılırlar. Sayılabilecek pek çok toptancılık yapan aracı kurumu üç temel grupta toplamak mümkündür. Birinci grupta kendi nam ve hesabına dağıtım yapan tüccar aracılar; ikinci grupta bir sözleşme ile dağıtım kanalında kendilerinden önce gelenlerin sağladığı mallan dağıtan acenteler ve komisyoncular yer alır. Üçüncü grupta ise dağıtım kanallarında üreticilerin kendi kurdukları toptancı aracılar yani satış şube yada mağazaları yer alır1.

Tüccar Toptancılar

Tüccar toptancılar dağıtım kanalına sundukları ürün sayısı ve hizmet sunum düzeylerine göre; tam hizmet (genel toptancılar) ve sınırlı hizmet toptancıları olmak üzere iki grupta toplanabilirler.

Genel toptancılar (full line-tam hizmet sunan toptancılar), oldukça geniş bir ürün karmasını tam hizmetle beraber sunan toptancılardır. İlaç, giyim sanayi gibi. sektörlerdeki toptancılar bunlara örnek olarak verilebilir.

Toptancı bayiler, bir işletmenin ürettiği mamul hattını bir bölgedeki bayilere dağıtmak üzere bayilerden birkaçı bölge bayi, ana bayi gibi isimlerle toptan mal satma hakkına sahip olabilirler. Bunun örneğini bir çok sektörde görmek mümkündür. Endüstriyel dağıtıcılar veya plasiyerler, toptancı bayiler arasında belirli bir bölgedeki endüstriyel tüketicilere mal sağlayan gezgin toptancılar endüstri yel amaçlı mal satışı yapmaktadırlar. Endüstriyel tüketiciler düzenli olarak bu satıcılardan mal alarak büyük miktarlı stok yapmaktan kurtulmaktadırlar. Plasiyerler üretici işletme adına mal satışı yaparken kazançları sattıkları mal oranında artmaktadır.

Sınırlı mallarda uzmanlaşmış toptancılar, ürün karması genişliği dar, fakat ürün karması derinliği oldukça geniş olan aracı kurumlardır. Oto yedek parça, deniz mahsulleri satışı yapan toptancılar bunlara örnektir.

Distribütör, endüstriyel malların satışlarının belirli bir bölgedeki sorumlu toptancısıdır. Üretici işletmeler dağıtımını yapma imkanı bulamadıkları ürünlerin toptan olarak pazarlamasını başka bir işletmeye devredebilirler. Bu işletmeler stoklarında mal bulundururlar.

Öde götür toptancıları (Cash and Carry), sadece satış yapacaklara satış yapan, perakendecilik hizmeti çok sınırlı, satın alanların mallarını kendileri götürmeleri için düzenlenmiş ve yalnızca nakit para ile satış yapan işletmelerdir. Sınırlı bir mal karmasına sahip olan bu tür toptancılar, dağıtım yapmadıkları gibi vadeli satış da yapmazlar. Bakkaliye ürünleri satışı yapan toptancılar ile elektrik malzemeleri toptancıları buna örnek verilebilir.

Gemi toptancıları, tüccar aracılık yaparlar, ancak ellerinde ve stoklarında mal bulundurmazlar. Bir toptancıdan yada üreticiden istenen malı karşılar ve malın doğrudan üreticiden satıcıya geçmesini sağlarlar. Kereste, kömür, ve kimyasal maddeler gibi çok yüksek miktarlarda satılan mallara aracılık ederler.

Raf toptancıları, perakendecilere satış yapabilmek için raflarda mallarını sergileyen toptancılardır. Ayakkabı toptancıları, halı toptancıları bunlara örnek verilebilir.

Üretici kooperatifleri, tarım ürünlerini satmak üzere çitçilerin oluşturdukları birlikler olup, üyelerinin ürettikleri ürünlerin toptan satışını yaparlar. Elde ettiği kardan da üyelerine pay verirler. Bu tür kooperatiflere ülkemizde Fiskobirlik vb. pek çok örnek vardır.

Posta ile satış yapan toptancılar, hazırladıkları kataloglar yoluyla endüstri yel amaçlı olarak mal satışını gerçekleştiren toptancılardır. Bazı özellikli malların satışı da bu şekilde gerçekleşir. Mallar daha sonra miktar ve büyüklüğüne göre posta veya kargoyla gönderilir.


Komisyoncu ve Acenteler

Komisyoncular, satılan mallarda mülkiyet faydası sağlamaksızın sadece alıcılarla satıcıları bir araya getirerek yaptıkları bu hizmetin karşılığında alıcıdan veya satıcıdan yada her ikisinden komisyon alırlar. Özellikle ihracat pazarlaması işi yapan işletmeler, yurt dışına iş bağlantısını yaparlar ve mal satışı yapılınca satıcıdan komisyonlarını alırlar. Komisyoncular risk üstlenmezler.
Kabzımallar, özellikle tarımsal ürünlerin toptan satışında üreticilerin adına malları endüstriyel kullanıcılara satıp masrafları ve komisyonlarını düştükten sonra üreticilerin mallarının karşılığını verirler. Kabzımallar, ülkemizde özellikle “toptancı hali” ismiyle tanınan tarımsal ürün toptancılarının yer aldığı mekanlarda faaliyet gösterirler.

Acenteler, dağıtım kanalında yer alan ve sıkça rastlanan toptancılardandır. Acenteler değişik fonksiyonları nedeniyle çok çeşitlidir. Örneğin üretici işletme adına ve hesabına hareket eden acenteler, kendi nam ve hesabına bir sözleşme ile satış yapma hakkını almış acenteler, sadece satın alma ile uğraşan acenteler, sadece aracılık yapan acenteler gibi. Üstlendikleri fonksiyonlara göre mal bulundurabilir, finansal risk üstlenebilirler.2

Simsarlar, tellal olarak da bilinirler. Bu tür toptancılar uzman oldukları alanlarda n..... hareket ettiği kişi veya kuruluşu temsil ederler. Alıcı ve satıcıyı bir araya getirerek yaptığı işin karşılığını ücret olarak alır. Simsarlar yapılan pazarlıklar esnasında tarafların anlaşmasına aktif olarak katkıda bulunabilirler. Simsarlar risk üstlenmezler, stok bulundurmazlar. Sermaye piyasası simsarları emlak komisyoncuları gibi örnekler verilebilir.

Spot satıcılar, nakit paraya ihtiyacı olan bazı toptancı işletmelerin tercih et tikleri satış şekli olarak bilinir. Spot toptancıları nakit sıkışıklıklarını gidermek için mallarını bazen karsız ve hatta zararına bile satış yapabilmektedirler. Bu tür toptancılardan nakit para ile mal satın alan işletmeler satın aldıkları malları piyasa değerinden vadeli olarak veya fabrika fiyatına (bazen daha da altına) peşin olarak satabilmektedirler Ülkemizde spot pazarlar oldukça yaygındır.

Üreticiye Ait Satış Yerleri

Şubeler, üretici işletmeye bağlı olarak onların nam ve hesabına malları depolama satışını yapma, teslim etme gibi hizmetler verirler. Alıcı ilişkileri merkezin olabileceğinden daha iyidir. Bu nedenle tutundurma görevini’ ifa etmiş olurlar. Alıcılara satışta vade tanıma (kredili satış) yapabilirler.

Satış büroları ise, malların depolanmadığı sadece örneklerin sergilendiği, teşhir mağazaları yada irtibat büroları rolünü görüler. Üretici işletmeye bağlı olarak faaliyet göstererek toptan mal satışı da yapabilirler.


Kaynak:bakbul.net

    Yorumlar

Girişimci olarak devletten daha çok hangi konuda destek beklersiniz?

EN ÇOK YORUMLANANLAR
BUGÜN
BU HAFTA
BU AY
SENDE YAZ
Ziyaretçi Defteri
Ziyaretçi Defteri

Siz de yazmak istemez misiniz?

Ziyaretçi Defteri
ARŞİV